OSOBNÝ TERAPEUT

Terapeutická a konzultačná činnosť, supervízia v oblasti rozvoja ľudských zdrojov.

+421 (0)905 193 998
VÍTAM Vás na mojej web stránke.
Ponuka služieb
Ako si dohodnúť sedenie.
Dobrý deň, v niekoľkých riadkoch sa Vám predstavím. Volám sa Veronika Reháková. V roku 2009 som ukončila štúdium na Fakulte sociálnych vied a zdravotníctva UKF v Nitre, kde som študovala odbor sociálna práca. V roku 2012 som ukončila päťročný dlhodobý psychoterapeutický výcvik dynamicky (hlbinne) a daseinsanaliticky orientovaný. Dynamický prvok pracuje s javmi, ktoré sa nazývajú nevedomie, obrany, prenos a protiprenos, čo sú pojmy psychoanalytické. Súčasťou dejov sú psychosomatické javy, sny, krízy, psychotraumy, ale taktiež udalosti, ktoré sú významné a nádejné. Daseinsanalýza je zameraná na rozvíjanie možností každého človeka byť sám sebou. Prebieha v duchu hesla: "Byť sám sebou a nestratiť  druhých, byť autentický s druhými a pritom nestratiť sám seba".

Teším sa na spoločné stretnutia.
Je mi cťou, že ste si vybrali práve mňa. Naše spoločné sedenia budú trvať 50 – 60 min. Stretnutie si môžete dohodnúť telefonicky alebo prostredníctvom e-mailu. Potrebné informácie nájdete v kontaktoch a v objednávke služieb.

Na prvej konzultácií si dohodneme frekvenciu nasledujúcich stretnutí a ich predbežný počet. Časom môžeme tento počet prispôsobovať aktuálnym potrebám. Dohodneme sa spoločne na kontrakte, tak aby ste sa cítili v bezpečí. Prejdeme si základné informácie, prípadne podľa času, mi poviete o čom by ste chceli hovoriť na ďalších sedeniach. Všetko čo Vás bližšie zaujíma ohľadom konzultácie sa môžete pýtať na našom prvom stretnutí. Rada Vám zodpoviem na všetky Vaše otázky, tak ako kedykoľvek počas konzultácií. Konzultácie sú počas pracovných dní. Cenu za konzultácie nájdete v cenníku.
Kontakty
Mgr. Veronika Reháková, PhD.

Tel.: +421 905 193 998

Mail: rehakova@osobnyterapeut.sk
[CNW:Counter] návštevník

osobnyterapeut.sk

Copyright © Rehákova  |  Tvorba web stránok
tvorba web stranok
Máte osobný alebo vzťahový problém, prechádzate krízou, hľadáte pomoc či podporu?

Potom ste na správnom mieste. Som terapeutka a psycho-sociálna poradkyňa.

Moja súkromná terapeutická prax Vám ponúka na základe aktívneho počúvania:

osobného sprievodcu na ceste sebapoznávania,
podporu v riešení individuálnej problematiky,
odbornú pomoc pri riešení vzťahových problémov,
podporu pri zvládaní životných situácií,
supervíziu pri profesijných rozhodnutiach,
prevenciu pred záťažovým syndrómom,
krízovú intervenciu.
>> viac